Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2010

Πρωτοβουλία του Τεχνικού Επιμελητηρίου για την διάσωση του Ηρώου

Την Τετάρτη 22.12.2010 και ώρα 12.00, στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Κρήτης (πίσω από το Ιστορικό Μουσείο) θα πραγματοποιηθεί συνάντηση – συζήτηση προκειμένου να διαμορφωθεί μια κοινή στάση και ένα πλαίσιο περαιτέρω δράσης για τη διάσωση του “Ηρώου”. Στην συζήτηση έχουν προσκληθεί οι αρμόδιοι φορείς και υπηρεσίες (Υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων, 13η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Πολεοδομία και Γραφείο Παλιάς Πόλης του Δήμου Ηρακλείου, Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ηρακλείου, Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων Κρήτης).

Η εκδήλωση είναι ανοικτή προς το κοινό.

Ακολουθεί το δελτίο τύπου:

AΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΤΕΕ_ΤΑΚ / 2.12.2010

ΝΑ ΔΙΑΣΩΣΟΥΜΕ ΤΟ «ΗΡΩΟΝ» ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ
ΠΟΛΗΣ ,ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδας, μετά από το σχετικό αίτημα και τη σχολαστική
πληροφόρηση που είχε από το Σύλλογο Εκτάκτων Αρχαιολόγων για την εξέλιξη
των διαδικασιών του τελευταίου χρόνου και την αρνητική απάντηση του ΥΠΠΟΤ
για την αναπομπή του θέματος της κήρυξης του «Ηρώου» της Πλατείας
Ελευθερίας στο Ηράκλειο σε διατηρητέο μνημείο για την πόλη από το Κεντρικό
Συμβούλιο νεωτέρων μνημείων και αφού συζήτησε το θέμα σε όλες του τις
διαστάσεις, αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω:

1. Εκφράζει την αντίθεση του ΤΕΕ/ΤΑΚ στην αναιτιολόγητη διακοπή της
αναπομπής του θέματος στο αρμόδιο κεντρικό συμβούλιο νεωτέρων μνημείων,
παρά τη μεγάλη υποστήριξη που έτυχε η υποβολή του σχετικού αιτήματος από
μεγάλο αριθμό φορέων της πόλης (ΤΕΕ, Σύλλογος Αρχιτεκτόνων, Σύλλογος
εκτάκτων αρχαιολόγων, Εφορία νεωτέρων μνημείων, Εφορία βυζαντινών
αρχαιοτήτων κ.α.), την άρνηση της αρμόδιας πολεοδομίας του Δήμου να
εκδώσει άδεια κατεδάφισης που είχε ζητηθεί μετά την απορριπτική απόφαση
κήρυξης του 2006 και την υποβολή στη Βουλή το 2007, σχετικής ερώτησης από
βουλευτές του ΠΑΣΟΚ του Νομού Ηρακλείου.

2. Ανανεώνει και δηλώνει την ισχυρή υποστήριξη του αιτήματος για άμεση
αναπομπή του θέματος στο Κεντρικό Συμβούλιο νεωτέρων μνημείων, χωρίς
άλλη καθυστέρηση, καθώς η κήρυξη αυτού του κτίσματος ως ιστορικού και
διατηρητέου μνημείου της πόλης του Ηρακλείου, μπορεί να συμβάλει άμεσα στη
διάσωσή του από την επιταχυνόμενη φθορά και να οδηγήσει στην πλήρη
αποκατάσταση και την απόδοσή του στην κεντρική περιοχή του ιστορικού ιστού
της πόλης που περιλαμβάνει μερικά από τα σημαντικότερα τοπόσημα της
αστικής της τοπογραφίας.

3. Ο άμεσος χαρακτηρισμός του Ηρώου της πλατείας Ελευθερίας, ως
διατηρητέου ιστορικού και αρχιτεκτονικού δημιουργήματος, αποτελεί
ελάχιστη χειρονομία ανταπόκρισης στο ευρύτερο πολιτισμικό απόθεμα της
πόλης του Ηρακλείου και του τόπου και δείγμα στοιχειώδους συμμόρφωσης στις
ελληνικές και ευρωπαϊκές προβλέψεις προστασίας της αρχιτεκτονικής
κληρονομιάς που έχουν κυρωθεί μέσα από πολύχρονες προσπάθειες των
επιστημονικών και τεχνικών φορέων και συναντήσεις όλων των
αντιπροσωπευτικών θεσμών και των εθνικών και διεθνών οργανισμών
προστασίας (UNESCO,UIA, ICOMOS, TICCIH, DOCOMOMO κ.α.).
Αποτελεί πρωτότυπο για την εποχή του έργο του αρχιτέκτονα Δημήτρη
Κυριακού, σημαντικού δημιουργού εξαιρετικών κτιρίων της περιόδου αυτής στο
Ηράκλειο και συνδημιουργού του κηρυγμένου ήδη ως διατηρητέου
συγκροτήματος των προσφυγικών πολυκατοικιών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας
στην Αθήνα. Ο αρχιτεκτονικός του σχεδιασμός αλλά και η συνολικότερη
τυπολογική επεξεργασία του αποτέλεσε κορυφαία στιγμή ενός εμβληματικού
μεσοπολεμικού αρχιτεκτονικού συμβολισμού και των επιρροών του
παμμινωισμού που χαρακτήριζε τις προτιμήσεις και τις αναζητήσεις εκείνης της
περιόδου στην Κρήτη.
Η χρήση μιας εκλεκτικιστικής ιστορικιστικής συνθετικής γλώσσας με άμεσες
αναφορές στις πρόσφατες τότε αποκαταστάσεις του ανακτόρου της Κνωσού από
τον Sir Arthour Evans, η χρήση στη μορφολογική του οργάνωση των στοιχείων
ενός νεο-μινωικού αρχιτεκτονικού λεξιλογίου που είχε αρχίσει να αναπτύσσεται
στις αρχές του 20ου αιώνα στην Κρήτη και η καλλιέργεια ενός πνεύματος
συλλογικής κινητοποίησης για τους εορτασμούς της 100ετηρίδας της εθνικής
παλιγγενεσίας που προώθησε το 1930 η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου
απευθύνοντας ανοικτό προσκλητήριο στις τοπικές ανθρώπινες κοινότητες και
τους φορείς της περιφέρειας, έδωσε τη δυνατότητα να υπάρξει μια πρωτοφανής
οικονομική συμμετοχή των κοινωνιών του Νομού Ηρακλείου και της
μεγαλονήσου στο εγχείρημα της κατασκευής και να σχηματισθεί ένα
«δημιουργικό μέτωπο» που κατάφερε να ολοκληρώσει το έργο μέσα σε
ελάχιστο χρόνο για τα δεδομένα της εποχής του (1930-1933).
Το Ηρώο αυτό αποτέλεσε στη συνέχεια –μέχρι το 1941- το πρώτο Ιστορικό και
Εθνολογικό Μουσείο της Κρήτης που εμπλουτίστηκε με μεγάλο αριθμό κειμηλίων
και τεκμηρίων των απελευθερωτικών αγώνων του νησιού και η παρουσία του
στο κεντρικό περιβάλλον του αναδυόμενου αστικού σχηματισμού της πόλης,
δημιούργησε μια ισχυρή εικόνα και αναφορά φορτισμένη με πολλαπλούς
συμβολισμούς για το ιστορικό της βάθος καθώς αποτέλεσε και στοιχείο πρώιμης
σήμανσης μιας διαδρομής προς τον παρακείμενο αρχαιολογικό χώρο της
Κνωσού.

Παρά την αρχιτεκτονική του αξία και τη χρήση του που θα μπορούσε να έχει
μετασχηματισθεί με θετικό περιεχόμενο τα χρόνια που μεσολάβησαν μέχρι
σήμερα , το Ηρώον της πλατείας Ελευθερίας κατά τα πρόσφατα χρόνια γνώρισε
την εγκατάλειψη και την επιδεικτική αδιαφορία και δέχτηκε παρεμβάσεις και
αλλοιώσεις στην αρχική του εικόνα που όμως δεν κατάφεραν εν τούτοις να το
καταστρέψουν και να το εξαφανίσουν από το σώμα της μεγάλης ιστορικής και
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της πόλης του Ηρακλείου. Σήμερα στέκεται πάντα
στον ίδιο πολύβουο χώρο, όπως και το παρακείμενο κάτω από τα τείχη παλιό
εργοστάσιο περιμένοντας την αφύπνιση και την κινητοποίηση των ενεργών
πολιτών και των θεσμικών εκφράσεων του μεγάλου περιφερειακού κέντρου της
μεγαλονήσου, του Ηρακλείου.

4. Καλούμε τους φορείς της πόλης, του νέου Δήμου Ηρακλείου και της περιοχής
να πάρουν θέση με αποφασιστικό και δυναμικό τρόπο στο πλευρό του ΤΕΕ/ΤΑΚ
και να απευθύνουν ανοικτή πρόσκληση προς τους πολίτες του τόπου για να
συστρατευθούν και να απαιτήσουν την άμεση αναγνώριση της μοναδικής
αρχιτεκτονικής και ιστορικής αξίας του Ηρώου, ζητώντας την κήρυξή του ως
διατηρητέου μνημείου για την πόλη και αναλαμβάνοντας άμεσα πρωτοβουλίες
για τη διάσωση ,την αποκατάστασή του και την απόδοσή του σε κοινή χρήση
μέσα στο κεντρικό δίκτυο κοινοχρήστων λειτουργιών της πόλης. Θεωρούμε
πως στην κοινή αυτή προσπάθεια καθοριστικής και αποφασιστικής σημασίας
πρέπει να είναι η παρέμβαση και η συμβολή του Δημοτικού Συμβουλίου του
Ηρακλείου, το οποίο καλούμε να τοποθετηθεί στο θέμα και να υποστηρίξει
τις πρωτοβουλίες των αρμόδιων φορέων της περιοχής και της πόλης.-

1 σχόλιο:

  1. Σωστα !!
    αλλα μεχρι να σας στηριξουν οι αρχοντες.....
    σας στηριζω εγω ο απλος ΠΟΛΙΤΗς !!
    Σφακιανακης Γεωργιος

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Όλοι όσοι αναρτούν σχόλια οφείλουν να γνωρίζουν πως όλες οι αναρτήσεις, τα σχόλια και οι ψηφοφορίες είναι επικοινωνία δημόσιας και όχι ιδιωτικής φύσης και οφείλουν να αναρτούν μηνύματα και υλικό με περιεχόμενο κατάλληλο.

Παρατίθεται ενδεικτικά ότι κατά την ανάρτηση σχολίων, ο χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται και να μην προβαίνει σε ενέργειες όπως τις παρακάτω:

1. Δημοσίευση με περιεχόμενο δυσφημιστικό, προσβλητικό, ανήθικο, άσεμνο, βίαιο, κακόβουλο, βλάσφημο, παρενοχλητικό ή δημοσίευση πληροφοριών που ανακτήθηκαν με παράνομα μέσα. Εδώ περιλαμβάνονται επίσης μηνύματα ή υλικό που προσβάλλει ή θίγει τα χρηστά ήθη, τη φυλετική, θρησκευτική ή σεξουαλική ελευθερία.
2. Παραβίαση των προσωπικών δεδομένων των άλλων. Περιλαμβάνονται μηνύματα που περιέχουν στοιχεία ταυτοποίησης όπως αριθμοί κοινωνικής ασφάλισης, αριθμοί πιστωτικών καρτών, διευθύνσεις, τηλεφωνικοί αριθμοί, κωδικοί κ.α.
3. Ανάρτηση θεμάτων, σχολίων, επιστολών και ψηφοφοριών άσχετων με τα θέματα που αποτελούν αντικείμενο αυτής της πύλης, δηλαδή με τη διαχείριση και την προστασία των υδάτων.
4. Ανάρτηση του ίδιου θέματος ή διπλές απαντήσεις.
5. Ανάρτηση ή σύναψη αρχείων που περιέχουν υλικό προστατευμένο ως προς τα πνευματικά δικαιώματα (ή από τις διατάξεις περί απορρήτου) χωρίς την κατά το νόμο απαιτούμενη συναίνεση του φορέα των δικαιωμάτων.
6. Ανάρτηση ή σύναψη αρχείων που περιέχουν ιούς ή παρόμοιο λογισμικό ή πρόγραμμα που μπορεί να βλάψει τη λειτουργία των υπολογιστών των άλλων χρηστών.
7. Διαφήμιση ή αγοραστικές προσφορές οποιουδήποτε αγαθού ή υπηρεσίας.
8. Χρήση όρων προσβλητικών, χυδαίων ή με σεξουαλικό υπονοούμενο ως όνομα χρήστη.

Οι Διαχειριστές του blog διατηρούν το δικαίωμα να παρακολουθούν το περιεχόμενο των αναρτήσεων και να διαγράφουν όποια ανάρτηση δεν συμμορφώνεται με τους παραπάνω κανόνες.